Wiskundige puzzels

Op deze site schrijf ik over mijn favoriete wiskundige puzzels, spellen en raadsels. Meestal heb ik met veel plezier over deze raadsels nagedacht. Soms was ik gefrustreerd, omdat ik maar niet dichter bij de oplossing kwam. Altijd was ik echter blij op het Eureka-moment waarop ik de oplossing van het probleem zag.

Alle puzzels zijn ingedeeld in een aantal modules die over een bepaald gebied van de wiskunde gaan. Deze modules zijn te gebruiken voor wiskunde D. Sommige delen van modules vereisen echter weinig voorkennis van middelbare schoolstof en kunnen ook gebruikt worden als verrijkingsstof voor op de basisschool.

Tot slot wens ik jou evenveel plezier en frustratie met de puzzels op deze site als ikzelf heb gehad.