Boter, kaas en eieren

In het plaatje hieronder hebben we de getallen 1 tot en met 9 op een andere manier geordend.

De manieren om een som van 15 te krijgen met drie kaarten, is door drie kaarten te pakken die op een rij, kolom of diagonaal liggen. Dat zijn de rode, blauwe en groene lijnen in het figuur hieronder.

Dit zijn echter precies dezelfde lijnen als dat we in het spelletje Boter, kaas en eieren proberen te maken. Het is zo dat we ieder spelverloop in het spel “Som 15 met drie kaarten” kunnen omzetten naar een spelverloop in Boter, kaas en eieren. Als speler 1 een getal kiest, komt op die plaats in het grid een kruisje en als speler 2 een getal kiest, komt op die plaats een rondje.

Opdracht: Welke eindstelling van Boter, kaas en eieren correspondeert met de situatie waarin speler 1 de getallen 2, 3, 4 en 8 gepakt heeft en speler 2 de getallen 1, 5 en 9 gepakt heeft?

Op deze pagina kun je meer lezen over magische vierkanten. Dat zijn vierkante tabellen waarin de getallen zo zijn ingevuld dat de som van de getallen op de rijen, kolommen en diagonalen altijd even groot is. Het vierkant in de plaatjes hierboven is dus een magisch vierkant. Deze pagina kun je ook overslaan. Dan ga je direct verder naar de pagina met het antwoord op de opdracht.