Didactiek van spel en wiskunde

  • Redeneren kan alleen als de leerlingen de basiskennis heel goed beheersen.
  • Lesplannen
  • Leerdoelen (wiskundige kennis, probleem oplossend, groter beeld van wiskunde).