Nog één keer het spel

Het antwoord is om de donkerblauwe lijn uit te gummen. De lichtblauwe lijnen zijn dan niet meer met de grond verbonden en verdwijnen ook. We houden dan dezelfde twee figuren over (dat ze gespiegeld zijn en de arm wat gedraaid is, maakt voor de strategie niet uit) waarop we de kopieerstrategie kunnen toepassen.

Het wegpakspel – deel 3

De kopieerstrategie is heel krachtig, maar er zijn nog steeds beginsituaties van ons wegpakspel waarvan we nog niet weten wat de optimale strategie is. Een voorbeeld is als we met stapels van 21 en 11 lucifers beginnen. In dat geval bekijken we de som van de volgende twee spellen:

  • Spel met 21 lucifers waarbij je 1, 2 of 3 lucifers mag wegpakken.
  • Spel met 11 lucifers waarbij je 1, 2 of 3 lucifers mag wegpakken.

Ik wil je vragen om nog één keer dit spel te spelen en te bekijken voor ik (eindelijk) de strategie vertel die je in iedere beginsituatie van dit spel kan gebruiken.