Partijdig Nim

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat iedere positie in een onpartijdig spel gelijkwaardig is aan een Nim-stapel. Verrassend genoeg geldt iets soortgelijks voor partijdige spellen. Alleen zijn deze spellen natuurlijk gelijkwaardig aan de partijdige variant van Nim. In dit hoofdstuk gaan we daarom de partijdige variant van Nim analyseren.

Voor we beginnen met het spel te analyseren, is het echter goed om eerst een paar potjes te spelen:

Aantal spelers: 2 
Voorbereiding: Leg de damstenen in 3 stapels op tafel zoals in de afbeelding hieronder.
Beurt: De speler die aan de beurt is, pakt naar keuze een damsteen van zijn kleur. Hij verwijdert die damsteen en alle stenen boven die damsteen.
Verliezer: Als een speler die aan de beurt is geen zet kan doen, verliest deze speler.

In het volgende stuk van dit hoofdstuk gaan we dit spel analyseren.