Som 15 met drie kaarten

In de rest van dit hoofdstuk gaan we bespreken wanneer we twee spellen “gelijk” noemen. Om dit goed te kunnen bespreken, is het echter goed om eerst weer een spel te spelen:

Aantal spelers: 2 
Voorbereiding: Leg kaartjes met daarop de getallen 1 tot en met 9 op tafel.
Beurt: De speler die aan de beurt is, kiest één kaart van tafel en neemt die in zijn hand.
Winnaar: De speler die als eerste precies drie kaarten uit zijn hand kan combineren die samen som 15 hebben.
Voorbeeld: als je de kaarten 1, 4, 6 en 8 hebt, win je want 1 + 6 + 8 = 15.

In het begin liggen de kaarten 1 tot en met 9 op tafel.

Zoals altijd adviseer ik om dit spel een paar keer te spelen. Zoek daarna uit of de speler die begint dit spel altijd kan winnen of dat de tweede speler dit kan voorkomen.

Op de volgende pagina vertel ik aan welk spel mij dit spel doet denken. Het is leuk om voor je die pagina leest eerst voor jezelf te bedenken of dit spel jou aan een ander spel doet denken.